Да осъществява контакти и сътрудничество със сродни на Сдружението организации в страната и чужбина.
Да популяризира КОРАБОМОДЕЛНИЯ СПОРТ в страната и чужбина, и да издига авторитета му.
Да развива корабомоделния спорт сред младежта и децата.

Translate

Bulgarian English French German Hungarian Italian Russian Spanish

Посетители

59.4%Bulgaria Bulgaria
12%Germany Germany
6.9%United States United States
4.4%Ireland Ireland
3.7%Russian Federation Russian Federation
2.5%Poland Poland
1.8%Hungary Hungary
1.2%Denmark Denmark
1.2%Spain Spain
1.2%Kuwait Kuwait
1.2%Greece Greece
1.2%France France

Yesterday: 3
This Week: 6
Last Week: 12
This Month: 6
Last Month: 79
Total: 32945