Да осъществява контакти и сътрудничество със сродни на Сдружението организации в страната и чужбина.
Да популяризира КОРАБОМОДЕЛНИЯ СПОРТ в страната и чужбина, и да издига авторитета му.
Да развива корабомоделния спорт сред младежта и децата.

Членство

Всеки пълнолетен български гражданин който приема Устава на "Корабомоделен клуб - София" и е съгласен да работи за развитието и популяризирането на корабомоделния спорт може да стане член на клуба. Желанието за членство се заявява чрез заявление до Управителния Съвет на клуба . Заявлението се разглежда на първото заседание на УС и се взема решение за удовлетворяването или отхвърлянето й.

Банер

Translate

Bulgarian English French German Hungarian Italian Russian Spanish

Посетители

47%Bulgaria Bulgaria
18.8%United States United States
5.4%Russian Federation Russian Federation
3.9%Australia Australia
3.9%United Kingdom United Kingdom
3.4%Germany Germany
2.9%Hungary Hungary
2.9%China China
1.9%Greece Greece
1.9%Canada Canada
0.9%Poland Poland
0.9%Cyprus Cyprus

Yesterday: 4
This Week: 16
Last Week: 27
This Month: 44
Last Month: 75
Total: 31161