Да отстоява спортните, творческите и социални интереси на членовете си пред държавата и обществото.
Да укрепва здравето на членовете си, да развива техническите им умения и да стимулира творчеството им.
Да възпитава морални и спортни качества у членовете си.

Членство

Всеки пълнолетен български гражданин който приема Устава на "Корабомоделен клуб - София" и е съгласен да работи за развитието и популяризирането на корабомоделния спорт може да стане член на клуба. Желанието за членство се заявява чрез заявление до Управителния Съвет на клуба . Заявлението се разглежда на първото заседание на УС и се взема решение за удовлетворяването или отхвърлянето й.

Банер

Translate

Bulgarian English French German Hungarian Italian Russian Spanish

Посетители

47%United States United States
34.3%Bulgaria Bulgaria
3.2%Germany Germany
2.6%Russian Federation Russian Federation
2.2%Poland Poland
1.9%Romania Romania
1.6%Canada Canada
1.6%China China
1.3%Belgium Belgium
0.6%Lithuania Lithuania
0.6%Denmark Denmark
0.6%Greece Greece

Yesterday: 2
This Week: 16
Last Week: 23
This Month: 63
Last Month: 141
Total: 31012