Да осъществява контакти и сътрудничество със сродни на Сдружението организации в страната и чужбина.
Да популяризира КОРАБОМОДЕЛНИЯ СПОРТ в страната и чужбина, и да издига авторитета му.
Да развива корабомоделния спорт сред младежта и децата.

Членство

Всеки пълнолетен български гражданин който приема Устава на "Корабомоделен клуб - София" и е съгласен да работи за развитието и популяризирането на корабомоделния спорт може да стане член на клуба. Желанието за членство се заявява чрез заявление до Управителния Съвет на клуба . Заявлението се разглежда на първото заседание на УС и се взема решение за удовлетворяването или отхвърлянето й.

Банер

Translate

Bulgarian English French German Hungarian Italian Russian Spanish

Посетители

44.3%Bulgaria Bulgaria
29.6%United States United States
5.4%Germany Germany
4.3%Poland Poland
2.5%Greece Greece
2.1%Romania Romania
1.4%China China
1.4%Denmark Denmark
1%Czech Republic Czech Republic
1%Slovakia Slovakia
1%Russian Federation Russian Federation
0.7%France France

Today: 7
Yesterday: 8
This Week: 19
Last Week: 41
This Month: 67
Last Month: 100
Total: 30761