Да осъществява контакти и сътрудничество със сродни на Сдружението организации в страната и чужбина.
Да популяризира КОРАБОМОДЕЛНИЯ СПОРТ в страната и чужбина, и да издига авторитета му.
Да развива корабомоделния спорт сред младежта и децата.

Правилник FSRV - 2010

Печат
PDF

1. Дефиниция на моделите.

Моделите в тези категории се контролират от участника, използвайки дистанционно радиоуправление. Това са корабни модели свободна конструкция, съобразена със строителните изисквания за съответния клас.

2. Класи.

Категорията FSR-V може да бъде разделена на следните групи и класове:

2.1. Клас FSR-V3.5 - монокорпусни модели с двигател с вътрешно горене до 3.5см3 и изцяло потопено витло.

2.2. Клас FSR-V7.5 - монокорпусни модели с двигател с вътрешно горене от 3.5 до 7.5см3 и изцяло потопено витло.

2.3. Клас FSR-V15 - монокорпусни модели с двигател с вътрешно горене от 7.5 до 15см3 и изцяло потопено витло.

2.4. Клас FSR-V27 - монокорпусни модели с двигател с вътрешно горене от 15 до 27см3 и изцяло потопено витло.

2.5. Клас FSR-V35 - монокорпусни модели с двигател с вътрешно горене от 27 до 35см3 и изцяло потопено витло

3. Принципни и основни правила.

3.1 Принципни правила.

3.1.1 Състезания където правилата се прилагат

· Правилата на NAVIGA се прилагат в следните официални състезания:
- Световни състезания
- Континентални състезания
- Интернационални състезания
- Интернационални приятелски състезания  
· За страни членуващи в NAVIGA е препоръчително да използват тези правила по време на техните национални шампионати.

3.1.2 Стартови такси.

Стартовите такси за официалните събития на NAVIGA са: за възрастни – 15 EUR на модел, за юноши – 10 EUR на модел или еквивалента на тези суми в съответната валута. Няма допълнителни такси за резервен модел.

3.1.3. Такса за протест.

Таксата за протест в официалните състезания е 20 EUR или еквивалента им в съответната валута.

3.2. Персонални правила.

3.2.1. Възрастови групи.
В NAVIGA възрастовите групи са две - юноши и възрастни. За юноши се считат лицата които в годината на състезанието няма да навършат 19год. За категория FSR V15сс и FSR V27сс юношите трябва да имат навършени 12г. към момента на състезанието. Категория FSR V35сс е само за възрастни.

3.2.2. Регистрация на участниците.
За участие в официално състезание трябва да бъде направена заявка в NAVIGA oт националната Федерация, в която участника членува. С подаването на заявката за състезанието участника приема правилата за участие.

3.2.3. Максимум брой участници от държава.
· На световни първества всяка страна има право на трима състезатели в клас при юношите и трима при възрастните. На европейски първества всяка страна може да заяви само по 5 състезатели в клас при юношите и при възрастните.
· Ако на предходното световно първенство от дадена страна има класирали се във финал състезатели, то тази страна получава допълнително максимум до две допълнителни квоти за участие във всяка категория. Един финалист в дадена категория- една допълнителна квота в тази категория, двама финалисти две квоти, трима и повече финалисти - две квоти. 
·  Световният шампион във всяка категория получава отделна квота за участие за да си защитава титлата. 
·  Страната домакин на първенството получава 5 квоти за участие независимо дали има финалисти на предходното Световно първенство.

3.2.4. Механици и помощници на участника.
Във всеки клас на участника е позволено да има един механик , който да бъде определен от самия него. На механика му е позволено да помага на състезателя в приготовленията на старта и до финала на състезателното трасе. На механика не му е позволено да манипулира с  предавателя по време на старта.

3.3. Технически правила.

3.3.1.Двигатели.
Позволени са само двигатели с вътрешно горене. Реактивни двигатели и други нестандартни са забранени.

3.3.2. Горива.
Всички видове горива са позволени с изключение на класи FSR - V27 и FSR - V35. В тях трябва да се използва бензин. Бензинът може да бъде с всякакво октаново число и добавки. Използването на метанол за FSR - V27 и FSR - V35 е забранено.

3.3.3. Шум - измерване и правила.
Двигателите с вътрешно горене трябва да бъдат с шумозаглушители. Апаратурата с която ще се измерва шума трябва да има грешка при измерването не повече от 0.3dB съгласно нормите на EEС. Нивото на шума трябва да бъде мерено от лицензиран специалист. Шумомера трябва да бъде настроен на ниво –“НИСКО”. Методиката за измерване на звука в класовете FSR се разглежда в параграф 7.

3.3.4 Употреба на радио-апаратурите и контрол на честотата.
По време на официалните състезания на NAVIGA са позволени единствено дигитални и пропорционални радио-апаратури. Дистанционното управление трябва да бъде способено да работи в честотна лента от 20kHz. Всеки състезател трябва да може да се смени честотата (кварца) за кратко време. Всеки състезател трябва да има 4 различни двойки кварцове. Употребата на работни честоти за дистанционното управление е предмет на регулация на съответната страна където състезанието на NAVIGA се състои. Организаторите трябва да отбележат възможните честоти още в самото начало на състезанието. Капитаните на отборите ще бъдат единствените информирани за честотата, определена за състезателите. Тези честоти няма да бъдат побликувани в стартовият лист. Честотите трябва да бъдат само в МHz.
Допуска се използването на апаратури с кодиране на сигнала на честота 2,4 GHz. За тях не е необходимо да се заявяват честоти и канали.

3.3.5. Измерване на времето.
Времето трябва да се измерва до десета на секундата. Може да се използва електронно или ръчно измерване на времето. Електронно означава когато времето се измерва автоматично с електронни или електромагнитни системи. Измерването от ръчни електронни таймери не се класифицира като електронно измерване на времето. Времената изписани на часовника на старта са неофициални. Официалните времена се записват в стартовия лист.

3.3.6. Шамандури.
Трасето трябва да бъде маркирано от шамандури. Всяка шамандура трябва да има два цвята и добре виждащи се ленти, които трябва да бъдат перпендикулярни на водната повърхност.  Шамандурите трябва да са цилиндрични и да са високи над водната повърхност минимум 200мм максимум 500мм.Техният диаметър трябва да е от 400 до 500мм. Те трябва да бъдат изработени от здрави и не много твърди материали.

3.3.7. Стартов понтон. Конструкция и материали.
Стартовият понтон трябва да осигури достатъчно място за участниците, механиците и съдиите. Всяка конструкция , която представлява опасност за състезателите и моделите им се забранява. Стартовия понтон трябва да бъде за 13 състезатели по минимум 1,5м. ширина на състезател или общо 19.5м. Понтона трябва да бъде чист и неговата повърхност да не се хлъзга при омокряне. Не трябва да се върти, мести клати или да си сменя позицията. Повърхността на понтона не трябва да бъде на повече от 150мм.  височина  от водната повърхност. Плаващите понтони са позволени единствено когато са закотвени стабилно и достатъчно,за да предотвратят въртенето , идващо от вълни или движение на хората.

3.4 Спортни правила.

3.4.1. Състезателно езеро.
Състезателното езеро трябва да бъде избрано от организаторите така че, да може да създаде на състезателите най-добри условия и възможности за постигане на високи резултати. Организаторите трябва да бъдат сигурни че избраното място не крие никакви опасности за състезатиелите. Те трябва да го проверят още преди началото на състезанието и ако има недоразумения или проблеми относно това място да ги отстранят незабавно. Трасето не трябва да бъде замърсено от грес , мазут и др. отровни вещества.

3.4.2. Стартова и подготовителна площ.
Състезателния полигон трябва да е заграден в близост до водата, където е понтона и откъдето състезателите управляват техните модели. Предстартовия бокс трябва да е също заграден и там състезателите подготвят техните модели и екипировка за старта. Той трябва да бъде разположен колкото се може по-близо до състезателния полигон. Само на съдиите, състезателите и механици е позволено да бъдат на стартовия понтон. По време на състезанието е забранено да се носят чадъри На стартовия понтон. Също се забранява паленето на двигатели на нестартиращи модели на по-малко от 200м. далечина от  стартовия понтон по време на състезанието.

3.4.3. Регистрационни възможности и състезателни условия за моделите.
В категорията FSR всеки състезател може да регистрира по два модела в клас. Състезателят сам избира с кой от двата модела да се състезава. И двата модела могат да са в предстартовия бокс. Обаче само един модел може да бъде изведен до стартовия понтон. След началото на подготвителното време не е възможно моделът да бъде сменен за този старт. Вторият модел може да се използва от състезателите за следващата гонка.
Всеки модел трябва от старта до финала да запазва частите и детайлите с които е бил регистриран. Ако на старта липсва част от модела или е добавена такава или е загубена по време на състезанието , то старта ще бъде анулиран.

3.4.4. Рестартиране.
Ако по време на състезанието модел бъде повреден по някаква причина гонката продължава и старта не се повтаря. Старта може да бъде повторен единствено ако отчитането на времето или преброяването на обиколките се провали.

3.4.5. Регистрационни номера.
На всички състезания организирани от NAVIGA абсолютно всички модели трябва да имат регистрационни (лицензни) номера. Тези номера се дават от съответната корабомоделна Федерация. Ако националността не е част от регистрационния номер, то тя трябва да бъде прикрепена допълнително върху моделите. Регистрационните номера трябва ясно да се виждат и четат върху модела.

3.4.6. Регистрация на състезателите и моделите.
Всеки състезател лично регистрира своите модели, заедно с дистанционните им управления, в рамките на обявеното време за регистрация. Заедно с моделите състезателят трябва да покаже потвърждение на тяхната регистрация, издадено от организатора. Потвърждението трябва да бъде направено от водача на групата (тим-лидера). Квалифицирани съдии, подбрани от организаторите провеждат регистрацията. Организаторите трябва да назначат достатъчно квалифицирани  асистенти. Регистрацията трябва да бъде органзирана така че да се извърши в планираното време и по най-удобния начин за състезателите. Участниците трябва да се явят с моделите си на регистрацията така както ще стартират. За регистрационния лист са нужни следните данни: - лично и фамилно име на състезателя и неговата националност,- клас, - регистрационен номер, - данни за дистанционното управление (честотна лента, модулация-АМ/FM, работна и резервни честоти). На абсолютно всеки регистриран модел се поставя марка на подходящо място чрез стикер или друг трудноизтриваем начин. Маркирането не трябва да оставя постоянни следи върху модела.

3.4.7. Регистрирани състезатели.
След регистрацията главният съдия обявява стартовия списък. Това трябва да стане чрез публично обявяване имената участниците и регистрираните класи. Причините за отказ на регистрация трябва да се обявят. Състезанието може да започне един час след обявяването на стартовия списък. Организаторът трябва, по време на регистрацията, да даде на състезателя списък с неговите регистрирани класи. Състезателят трябва да бъде сигурен че предварително заявените даннни са верни и няма промени. Организаторът трябва да осигури достъп до стартовия списък в близост до стартовия бокс и стартовия понтон.

3.4.8. Определяне на стартовия номер.
Подреждането на състезателите на стартовия понтон се определя чрез жребии и като се вземат предвид достъпните кварцове. За втория старт състезателите се подреждат в обратен ред.

3.4.9. Време за повикване.
Времето за повикване е една минута. През тази минута съдията на старта повиква поименно три пъти състезателя за да се яви в предстартовия бокс. Ако състезателят не отговори за това време той губи правото си на участие в тази гонка.

3.4.10. Подготвително време.
Подготвителното време започва когато състезателят влезе в стартовия бокс с модела си.

3.4.11. Прекъсване на състезанието.
Прекъсване на състезание може да бъде направено единствено от главния съдия. Ако състезанието се преустанови за повече от 60мин. гонката се рестартира от всички състезатели.

3.4.12. Отчитане и обявяване на резултатите.
Всички резултати от състезанието трябва незабавно да се обяват или изпишат на старта. Устното обявяване трябва да бъде направено на един от трите официални езика на NAVIGA както и на съответния национален език. Устното обявяване е неофициален резултат. Резултатите се записват в стартовия списък. След края на състезанието резултатите се проверяват и се обявяват в рамките на два часа. Това са неофициални резултати. Съдийскта комисия може да потвърди крайните резултати един час след обявяването на неофициалните резултати. След потвърждаването на крайните резултатите от съдийскта комисия не може да се подава протест срещу резултатите. Участниците с нулев резултат се изписават накрая по азбучен ред.

3.4.13. Проверка на първите три класирали се модела на състезанието.
На световно и континентално състезание първите три класирали се модела се проверят щателно в конструкцията и обема на двигателя. При FSR-V класите може да бъде направена проверка на обема на двигателя и след някоя гонка от квалификациите. Измерването се извършва при студен двигател с точност не по малка от 1%. Измерването обема на двигателя се извършва по следната процедура:
а/ Хода на двигателя се измерва с индикаторен дълбокомер през отвора за свеща без да се сваля главата. Едва след измерването на хода двигателя се отваря.
б/ Диаметъра на цилиндъра се измерва в областа между изпускателния отвор и горна мъртва точка с помоща на индикаторен вътромер. Правят се две измервания на 90° едно спрямо друго като се взема средната стойност между двете.
в/ Измерителните инструменти трябва да бъдат калибрирани непосредствено преди измерването.
г/ Проверката обема на двигателя се извършва чрез изчисление по формули или използване на таблици.
д/ По време на квалификационните гонки съдията на старта може да направи проверка на обема на двигателите на трима състезатели по негова преценка. Ако се установят нарушения състезателят се дисквалифицира само за този старт. След края на финалите състезателите класирали се от 1 до 6 място се отделят за измерване обема на двигателя. Ако първите трима са редовни на останалите не се прави измерване.
Състезателят трябва да предостави на съдиите свободен достъп до модела си. Той трябва сам да отвори двигателя си за проверка в противен случай ще бъде дисквалифициран.

3.4.14. Награждаване на световни и континентални първенства.
- За юноши
- на световно първенство се награждават, ако минимум 6 участника от три различни страни са участвали в съответния клас.
- За възрастни - на световно първенство се награждават, ако минимум 10 участника от пет различни страни са участвали в съответния клас.
В случай че на съответното състезание има по-малко участници от горепосочените не се раздават никакви титли и медали в дадения клас. Състезателите се награждават единствено със специални сертификати.

3.4.14. Церемония по награждаването на световни и континентални първенства.
На световно първенство първите трима класирали се в съответния клас получават златен, сребърен и бронзов медал, съответно с по един сертификат(диплом), който се издава от NAVIGA.  На континентално първенство първите трима класирали се в съответния клас получават златен, сребърен и бронзов медал , съответно с по един сертификат. Като добавка към наградите на световното първенство на първите трима класирали се  издава диплом за участие. Също така може да бъде дадена и почетна награда. Всички титли, медали и сертификати трябва да се раздават на публична церемония, на която присъствието на всички участници е задължително. Състезател, който без уважителна причина, предварително писмено заявена пред съдийската комисия, не присъства на церемонията по награждаването губи всички спечелени титли, медали и награди.

3.4.15. Протоколи от сътезанието.
Организатора на първеството след приключване на церемонията по награждаването трябва да даде на всяка страна участник по три екземпляра от официалните протоколи на състезанието.

3.5.Протестна политика на NAVIGA.

3.5.1. Принципнии правила.
Протест може да бъде направен, само ако състезателя е убеден че неговия резултат е повлиян от: грешки при отчитането на обиколките, пропуски от страна на съдии или организатори, неспотменски прояви на други състезатели или отбори. Протести относно отчитането на времето или комбинирани протести са изключени. Финалните резултати, класирането, награждаването с титли, медали и почетни награди става  след решаването на проблемите с протестите. Решението на съдиите е крайно и не подлежи на обжалване.

3.5.2. Подаване на протести.
Протеста трябва да бъде подаден първо устно на старта веднага след събитието. До един час след това протеста трябва да бъде внесен в съдийската комисия писмено на един от официалните езеци на NAVIGA. Подаването на протест не изключва състезателя от бъдещи участия в състезания.  Ако състезателят се откаже от бъдещи състезания на основание на подадения протест, то той ще бъде дисквалифициран за цялото настоящо състезание и протеста ще бъде отхвърлен. Ако веднага след подаването на устен протест проблема се разреши, не е необходимо да се подава писмен протест. Състезателят трябва да бъде уведомен за приемането на писмения протест и таксата за протеста.
Писменият протест трябва да съдържа следното:
- Основание за протеста (правилник, параграф, точка, буква и т.н.)
- Време, място и точно описание на инцидента. Възможни са и обяснителни схеми или други доказателства.
- Имената и показанията на лица, които са били свидетели или участници в инцидента и са готови да отговарят на всички въпроси свързани с протеста.
- Заявление в кой точно старт (група, гонка, клас) и по кое време е подаден устният протест.
Протеста трябва да бъде подписан от състезателя и водача на отбора. Протестната такса трабва да бъде платена при подаването на протеста иначе той ще бъде невалиден.

3.5.3. Разглеждане на протеста.
Съдийската комисия трябва да разгледа официално подадените протести, които отговарят на изискванията на NAVIGA. По време на разглеждане на протеста  водача на отбора, чиито състезател е подал протест, няма право да гласува. Ако подалият протеста състезател е обвинен от съдийската комисия в нарушаване на правилата не се вземат под внимание обвиненията му срещу други състезатели. Състезателят подал протест и състезателя срещу когото е подаден протеста имат право да бъдат изслушани без право на глас. По време на разглеждането на протеста съдийската комисия може да повика за даване показания  други свидетели или участници в инцидента. Решението на съдийската комисия трябва да бъде публично обявено на един от трите официални езика на NAVIGA. Ако протеста е основателен и уважен протестната такса се връща на състезателя, а ако протеста е отхвърлен таксата остава за организатора.

3.6. Мерителен паспорт на модела.
Не се изисква мерителен паспорт на модела за категориите FSR.

3.7. Основни правила относно конструкцията на FSR моделите.
За състезанията от тази категория моделите са свободена конструкция. FSR моделът трябва да бъде собственост на състезателя. Пределната дължина на FSR модела трябва да бъде до 2500мм. Управлението на модела трябва да се извършва с радио контрол. Могат да бъдат използвани един или повече двигатели с вътрешно горене. Техният общ обем не трябва  да надвишава съответния такъв в категорията.

4. Основни правила относно полигоните за FSR.
Състезателните полигони трябва да се разполагат само на тихи и защитени от вятър места.

5. Основни правила относно старта и финала на гонката.
По време на състезанието участника може да се движи свободно по очертаното от организаторите поле на стартовия понтон.  След края на гонката моделът трябва да бъде изваден от водата незабавно и радио контролът изключен. По време на старта предавателят не може да се изнася извън стартовото място, ако това се случи състезателят се дисквалифицира за този старт.

6. Състезателни изисквания за FSR класите.

6.1. Основни конструктивни изисквания и правила.
По отношение на корпуса няма конструктивни изисквания, но по форма трябва да изглежда като моно корпус. Моторът трябва да има пълен контрол на газта. Големината на резервоара не е ограничена. Горивото се осигурява от състезателя. Всеки модел трябва да има на палубата си монтирана надлъжна планка за  поставяне на табелката с номера, която на свой ред се осигурява от участника. Табелката трябва да бъде изработена от гъвкав и траен материал, който не може да нарани модел по време на състезанието. Самата табелка трябва да бъде бяла, а номерата да са черни от 1 до 13. Освен това тя трябва да бъде прикрепена към модела с два болта. Ъглите на табелката трябва да са закръглени. Размерите на табелките в класовете FSR-H и FSR-V са както следва:
- височина  - 100мм,
- ширина  - 120мм,
- дебелина  - 2мм,
- разстояние между отворите – 100мм,
- разстояние от отвора до края на табелката –10мм,
- диаметър на отвора – 5мм.
Организаторът е длъжен да подсигури една спасителна лодки, която да бъде поставена от дясната страна на стартовия понтон. Екипажът за тази лодка се подбира от организатора. Препоръчително е лодката да е обурудвана с двигател. Лодки които са повредени или имат други дефекти, представляват опасност за екипажа не се препоръчва да бъдат спасителни. Екипажът на лодките задължително трябва да носи спасителни жилетки. Ако спасителните костюми не са надеждни, задължително на лодките трябва да има спасителни шамандури.
Ваденето на моделите се контролира от съдиите. Спрелите модели се вадят за най-краткото възможно време като се използва най-краткия път. Лодките с двигател трябва да се движат така че да не вдигат големи вълни. Движението на спасителните лодки по състезателната линия на трасето трябва да се избягва. По време на състезанието е забранен достъпа във водата. Участници които нарушат това правило биват дисквалифицирани. На стартовият понтон трябва да има приблизително 1.5м за всеки състезател. Стартовите позиции трябва да бъдат номерирани преди състезанието. FSR–понтоните трябва да имат отпред дъска, която да предотвратява качването на движещи се модели върху понтона.
На световни и континентални състезания за FSR, организаторът трябва да подсигури 1 метър висока платформа като част от стартовия понтон, на която  състезателите да могат да стоят и управляват моделите си. Тази платформа трябва да е номерирана както стартовите позиции. Състезателят сам избира откъде желае да управлява. Единствено състезателя и механика му могат да бъдат на стартовата позиция. Състезателното езеро трябва да бъде оградено с предпазна мрежа в областа на състезателния полигон. За улесняване на спасителните екипи, всеки модел трябва да има дръжка.

6.2. Съдии на стартовия понтон.
- Съдия на старта
- Двама помощници на съдията на старта
- Съдия на шумомера                    
- Секретар
- Четирима съдии броители

6.3. Минимални изисквания относно стартовата площ.
Минималните изисквания за стартовата площ в FSR-категорията са:
· В FSR-V клас - стартовия понтон трябва да бъде минимум 19.5м дълъг и 1.5м. широк, с номерирани позиции от 13 до 1.

6.4. Състезателно трасе и продължителност на гонките.
Състезателното трасе е показано на рисунка 2. То трябва да е разположено така , че дългата права да бъде успоредна на стартовия понтон, а понтона да бъде центриран спрямо полигона. Състезанието за FSR-V се сътои от два квалификационни старта по 20 минути и финал 30 минути. След първите 10 минути и на всеки следващи 5 минути времето се обявява и устно. Времето на гонката трябва да се показва непрекъснато на състезателите на информационно табло.

6.5. Процедури при FSR-V състезания.

6.5.1. Моделите се движат по полигона в посока обратна на часовниковата стрелка. За всяка гонка са възможни максимум 12 състезатели и минимум 3 състезатели. Ако състезателите са повече от 12 те се разделят на равни групи. При определянето на групите се вземат предвид заявените кварцове. За първият старт позициите се определят от организатора. За втория старт състезателите се подреждат на понтона в обратен ред като стартовите номера са същите.

6.5.2. Всички стартове на групите от даден клас трябва да са последователни.

6.5.3. Когато състезателите са повече от 12 за финала се класират първите 12. Ако дванадесетият и тринадесетият състезатели в общото класиране от квалификациите са с еднакви обиколки за финала се класират и двамата, но ако повече от един състезател след дванадесетият са с равни обиколки финала се състои от 12 състезатели. Подреждането на финалистите на понтона се извършва според тяхният най-добър резултат от квалификациите. Състезателят с най-много обиколки и най-малко наказателни секунди заема стартово място №1 т.е. най-близкото до долна дясна шамандура.

6.5.4. Преди старта на всяка гонка трябва да се направи проверка на радиоапаратурите. Всички предаватели и приемници на старта се включват и всеки състезател самостоятелно подава команда на руля и на газта, а другите състезатели следят за смущения. След нормалното протичане на проверката протести по отношение на радиосмущения не са възможни.

6.5.5. След проверката  на радиоапаратурите се подава сигнал за начало на подготвителното време (прогрев на двигателя).

6.5.6. Подготвителното време за класите FSR е 4 минути. През първите 3,5 минути състезателят може да пали и подгрява двигателя си и да потапя модела във водата, но без да го пуска.

6.5.7. 30 секунди преди старта всички двигатели трябва да се загасят. През това време не трябва да се работи по моделите. Старта се дава в рамките на тези 30 секунди с елемент на изненада.

6.5.8. Началото на старта се дава със звуков сигнал на понтона. След този сигнал двигателите се запалват и моделите се пускат на вода.

6.5.9. По време на старта състезателят може да напуска понтона за да вади модела си от водата или да ходи за резервни части. Докато състезателят управлява модела няма право да напуска стартовото си място. По време на старта предавателят не може да се изнася от стартовото място.

6.5.10. Всички шамандури трябва да се заобикалят външно съгласно фигурата. Докосването им е разрешено. Броят се само обиколките при които всички шамандури от полигона са преминати правилно.

6.5.11. По време на гонката обиколките на всеки състезател трябва да се виждат на табло.

6.5.12. Ако някоя шамандура е премината неправилно състезателят може да се върне и да я премине правилно, но без да пречи на останалите състезатели.

6.5.13. По-бавен модел може да бъде изпреварван от двете му страни. По време на изпреварването по-бавния модел не трябва да си променя посоката на движение или да препречва пътя на по-бързия модел. Изпреварващият модел може да се върне на идеалната линия за движение по полигона, когато изпревари по-бавен модел, с не по-малко от три дължини на модела.

6.5.14. По-бързият модел не трябва да пречи при изпреварването на по-бавният модел.

6.5.15. Модел намиращ се на по-малко от пет дължини на модела преди шамандурата не може да бъде изпреварван (атакуван) от вътрешната страна. Той има право да направи завоя по най-изгодния за него начин.

6.5.16. Ако по време на гонка модел спре, той може да бъде изваден от спасителна лодка. Обиколката в която е спрял модела не се брои.

6.5.17. Модел изваден от спасителна лодка трябва да стартира отново от стартовата си позиция на понтона. Обиколките направени след новия старт се добавят към тези от преди спирането.

6.5.18. Моделите могат да бъдат поправяни и дозареждани с гориво по време на гонката. Само напълно завършените обиколки се броят.

6.5.19. Ако по време на гонката модел си загуби номера той може да завърши започнатата обиколка. Всяка следваща обиколка направена без номер не се брои.

6.5.20. Гонката може да бъде спряна от съдията на старта при възникване на инзвънредни обстоятелства (напр. откъсване на шамандура). Правилата за спиране на гонката са следните:

а/ Подава се звуков сигнал като този за край на гонката. В същото време се спира часовника отчитащ времето на гонката. След сигнала моделите завършват започната обиколка.
б/ Отчитат се секундите при завършване на обиколките и моделите се вадят от водата, а двигателите се спират.   
в/ Състезателите и механиците трябва да се отдръпнат от моделите. Поправки или обслужване на моделите са забранени. По време на прекъсването спрели модели могат да се вадят от спасителните лодки.
г/ След отстраняване причината за прекъсването се подава отново стартов сигнал както при началото на гонката. Оставащото време до края на гонката  започва да тече с подаването на стартовия сигнал.
д/ Ако гонката се спре през първите три минути тя се анулира и се прави повторно стартиране.

6.5.21. Ако гонката е спирана няколко пъти всички обиколки и секунди се сумират.

6.5.22. В случай на неспортменско поведение като неспазване на правилата или застрашаване сигурността на екипажа на спасителната лодка, съдията на старта може да наложи следните наказания:

а/ При първо нарушение на правилата описани в точка 6.5.12 до 6.5.15 и няма спрял модел в резултат на инцидента се дава предупреждение с жълт картон.

б/ При второ нарушение на правилата описани в точка 6.5.12 до 6.5.15 или удар на  спрял модел се дава с жълт картон с №1 и се отнема една обиколка.

в/ При трето нарушение на правилата описани в точка 6.5.12 до 6.5.15 или по-сериозен инцидент при който е спрял друг модел се дава с жълт картон с №2 и се отнемат две обиколки.

г/ При четвърто нарушение на правилата описани в точка 6.5.12 до 6.5.15 или изключително некоректно поведение се дава червен  картон и състезателя се дисквалифицира за гонката. Моделът трябва да се извади от водата незабавно.

д/ При удар или докосване на спасителна лодка състезателят се дисквалифицира за гонката. Моделът трябва да се извади от водата незабавно.

е/ Ако и други модели са замесени в инцидента със спасителната лодка могат да бъдат санкционирани по усмотрение на съдията на страрта.

6.5.23. Края на гонката се оповестява със звуков сигнал. Моделите завършват започнатата обиколка и тя се отброява. Времето от подаването на финалния сигнал до завършване на започнатата обиколка се записва като наказателни секунди.

6.5.24. Правило "Stop and go" - "Спри и тръгни". Всеки състезател е длъжен безопастно да преминава в близост до спасителната лодка и стартовият понтон. За безопастно преминаване се счита движението на модела на пълна газ на не по-малко от 5м. от спасителната лодка и стартовият понтон. При нужда от преминаване на по-малко от 5м. трябва задължително да се отнема газ и да се намалява скоростта до водоизместващ режим на движение на модела. Сигнал за нарушаване на това правило се подава от екипажа на спасителната лодка с вдигане на ръка или директно съдия на старта отчита нарушението. Наказанието за състезател нарушил това правило е изваждане на модела на стартовото място и спиране на двигателя. Веднага след това двигателя може да бъде запален и модела отново пуснат на вода по състезтелното трасе. При повторно нарушаване на това правило в рамките на една гонка състезателят се дисквалифицира за този старт. При налагане на наказанието "Stop and go" състезателят е длъжен да го изтърпи веднага, т.е. да извади модела непосредствено след като завърши обиколката в която е наказан. При неспазване на това изискване състезателят се дисквалифицира за този старт. Ако по някаква причина модела спре на трасето в интервала от налагането на наказанието "Stop and go" до спирането му на стартовото място, наказанието автоматично отпада.  

6.6. Броене на обиколките при FSR-класите.
Броенето на обиколките при FSR-класите може да бъде ръчно или компютаризирано.

6.6.1. Ръчно броене на обиколките.
Съдиите броители се осигуряват от организатора. Те отговарят за точното броене на обиколките. Ако има разлика в позициите на съдиите броители решенията се вземат с участието на съдията на старта и помощниците му.  Броенето на обиколките на един модел се осигурява от двойка съдии броители. Единият наблюдава модела и диктува на другият, който само записва обиколките и секундите. Съдиите броители трябва да са разположени от лявата страна на понтона.

6.6.2. Компютърно броене на обиколките.
За компютаризирано броене на обиколките са необходими само 4 до 6 съдии броители - 2ма или 3ма наблюдатели и 2ма или 3ма оператори на компютърното оборудване. Наблюдателите съобщават кои номера пресичат финалната линия, а операторите записват обиколките. Съдиите броители извършват само броенето на обиколките. Съдията на старта и помощниците му записват всяко нарушение на правилата което се санкционира с отнемане на обиколки и след края на гонката го съобщават на съдиите броители за оформяне на окончателните резултати. Има само една финална линия за всички 12 или 13 модела. Тя се намира от лявата страна на понтона непосредствено до стартова позиция №13. Съдиите броители трябва да са разположени точно зад финалната линия. В случай на еднакви обиколки победител е този който пресече финалната линия първи. Състезател със стартов номер по-голям от 1 може да бъде победител само ако изпревари всички модели със стартови номера по-малки от неговия.

6.6.3. Автоматизирано компютърно броене на обиколките чрез система АМВ.
На Световни и Европейски първенства задължително се използва автоматизирано компютъризирано отчитане на времето и обиколките чрез система на фирма АМВ. Всеки модел трябва да е оборудван с излъчващ АМВ-транспондер. Ако състезателят няма собствен транспондер, организатора осигурява такъв под наем срещу заплащане. Транспондера трябва да е монтиран на не повече от 25см от транеца на модела. Това се проверява на регистрацията.Съдията на старта и помощниците му записват всяко нарушение на правилата което се санкционира с отнемане на обиколки и след края на гонката го съобщават на съдиите броители за оформяне на окончателните резултати.

6.7. Резултати и класиране в FSR-класите.
Състезателните резултати се определят от направените валидни обиколки и секунди след като се извадят наказателните обиколки. Ако има по-малко от 13 заявени състезатели в състезанието се правят само два старта. По-добрия от двата старта се взема предвид при класирането. Класирането се извършва според направените обиколки. При равни обиколки по-предно място заема състезателя с по-малко секунди.

6.8. Съставяне  и оформяне на официалните резултати в FSR-класите.
Протокола с финалните резултати в FSR-класите трябва да съдържа следната информация:
n Вид, място и дата на състезанието
n Класиране на състезателите съгласно параграф 6.7.
n FSR клас
n Фамилия, име и национален лицензен номер на състезателя
n Резултати от шумоизмерването
n Брой на валидните обиколки (в скоби наказателните обиколки) от по-добрия старт
n Секундите при по-добрия старт
n Име и регистрационен номер на съдията
n Подпис на главния съдия


Copyright © 2002 MODELSHIPSPORT CLUB - SOFIA
Банер

Translate

Bulgarian English French German Hungarian Italian Russian Spanish

Посетители

42%United States United States
24.3%Bulgaria Bulgaria
21.6%Russian Federation Russian Federation
4.4%China China
2.2%Germany Germany
1.3%Romania Romania
0.8%United Kingdom United Kingdom
0.8%Austria Austria
0.4%Croatia Croatia
0.4%Greece Greece
0.4%Netherlands Netherlands
0.4%Serbia Serbia

Yesterday: 2
This Week: 2
Last Week: 14
This Month: 103
Last Month: 132
Total: 43601